Thống kê
Hôm nay : 36
Tháng 05 : 3.338
Năm 2022 : 22.745
Ngày ban hành:
23/11/2021
Ngày hiệu lực:
23/11/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn v/v đăng ký nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên nghành thư viện và di sản văn hóa từ Hạng II lên Hạng III năm 2018

Ngày ban hành:
24/04/2018
Ngày hiệu lực:
24/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 315 v/v tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn trường học

Ngày ban hành:
20/04/2018
Ngày hiệu lực:
20/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn v/v tập huấn chuyên đề "xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

Ngày ban hành:
20/04/2018
Ngày hiệu lực:
20/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoach tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Ngày ban hành:
18/04/2018
Ngày hiệu lực:
18/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
13/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn Tỉnh Thái nguyên lần thứ XVI

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
13/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn v/v đăng ký danh sách viên chức dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
13/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn tổ chức hoạt động của cụm thi đua, khối thi đua thuộc thành phố thái nguyên

Ngày ban hành:
12/04/2018
Ngày hiệu lực:
12/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo danh sách các đơn vị cụm trưởng,khối trưởng và lãnh đạo UBND TP phụ trách các cụm thi đua, khối thi đua

Ngày ban hành:
09/04/2018
Ngày hiệu lực:
09/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc  khảo sát đánh giá  thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật

Ngày ban hành:
27/03/2018
Ngày hiệu lực:
27/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực