Được sự nhất trí của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên, ngày 17/10/2020 Trường Mầm non Tân Thịnh đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021 nhằm phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường đồng thời thực ...