Thống kê
Hôm nay : 35
Tháng 05 : 3.337
Năm 2022 : 22.744
Trường Mầm non Tân thịnh tham dự  Chuyên đề: “Giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong trường mầm non” của Cụm Chuyên môn số 2

Trường Mầm non Tân thịnh tham dự Chuyên đề: “Giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong trường mầm non” của Cụm Chuyên môn số 2

Căn cứ Kế hoạch số 1247/GDĐT- CMMN ngày 21/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp học mầm non Thành phố Thái nguyên năm học 2021-2022.Cụm chuyên môn mầm non Số 2 xây dựng Kế hoạch thực hiện xây dựng chuyên môn, tổ chức ...
Trường MN Tân Thịnh tiến hành kiểm tra nội bộ

Trường MN Tân Thịnh tiến hành kiểm tra nội bộ

Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên, là một nội dung quan trọng của công tác quản lý giáo dục. Qua kiểm tra, nhằm đánh giá đúng thực trạng nhà trường; Chỉ rõ ưu, khuyết điểm của từng bộ phận, cá nhân để kịp thời động viên, nhắc nhở, khắc phục, giúp đỡ cán bộ, ...
Trường MN Tân Thịnh tổ đón đoàn kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm của Ban chỉ đạo Liên ngành Thành phố.

Trường MN Tân Thịnh tổ đón đoàn kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm của Ban chỉ đạo Liên ngành Thành phố.

Căn cứ Cv số 124/TB-BCĐ ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ban chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm v/v kiểm tra triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.Sáng ngày 28/04/2021 Nhà trường đón đoàn kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm  của Ban chỉ ...
Trường Mầm non Tân Thịnh  tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố năm học 2020-2021

Trường Mầm non Tân Thịnh tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố năm học 2020-2021

              Nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp mầm non; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học góp phần nâng cao chất lượng ...
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021

Căn cứ  Hướng dẫn số 2173/SGDĐT-TTr ngày 13/10/2020 của Thanh tra SGD&ĐT Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020 - 2021; Công văn số 1653/GDĐT ngày 17/10/2020 của Phòng GD&ĐT TP Thái Nguyên V/v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra năm học 2020-2021;  Kế hoạch thực ...